Corona

Als gevolg van de corona pandemie kunnen we de ijsbaan alleen onder voorwaarden open stellen. Deze voorwaarden zijn afgestemd met de gemeente en de KNSB. De voorwaarden kunnen aan veranderingen onderhevig zijn.

Openingstijden
Deze zullen worden vermeld op de homepagina van deze site. De tijden zijn afhankelijk van meerdere factoren onder meer ijskwaliteit, onderhoud en avondklok.En erg belangrijk het nakomen van de coronaregels. Dus raadpeeg onze site alvorens je naar de ijsbaan gaat.
Toegankelijkheid
In principe is iedereen welkom zowel seizoenkaarthouders als mensen die voor een enkel bezoek komen. Let wel het is gezien de verwachte vorstperiode  snel aantrekkelijk om een seizoenkaart aan te schaffen. Zie onder "Entree"
Gezondheidscheck
Alvorens je naar de ijsbaan gaat moet je voor jezelf de volgende vragen beantwoorden:
a. Had je een of meerdere van de volgende klachten in de afgelopen 24 uur: hoesten, verkoudheid, koorts, benauwdheid.
b. Heb je op dit moment een huisgenoot met milde klachtenen, koorts en/of benauwdheid.
c. Heb je het coronavirus gehad en is dit afgelopen 7 dagen vastgesteld.
Indien  een van deze vragen met ja wordt beantwoord dan mogen we geen toegang verlenen.
Maximaal aantal bezoekers
Volgens de richtlijnen van de KNSB mogen we maximaal 165 mensen toelaten. Daarom gaan we de dag opdelen in tijdblokken waarvan de duur afhankelijk is van dag, ijs omstandighedenen en de actuele bezetting. De eerste bezoekers krijgen bij binnen komst een entree-/ blokkaart van een bepaalde kleur behorend bij blok 1. Zodra er 140 bezoekers zijn voor blok 1 schakelen we over naar een entree-/ blokkaart met een kleur behorend bij blok 2 en verzoeken we de bezoekers van blok 1 de baan te verlaten en zo verder gedurende de dag. Dat betekent een geleidelijke overgang van het ene blok naar het andere. We streven een minimale duur van de tijdblokken na. 
In het uiterste geval, als we het maximale aantal bezoekers dreigen te overstijgen, zullen we moeten vragen om op een later tijdstip terug te komen. We zullen dit communiceren op de site.
Afstand
Uiteraard geldt op het gehele ijsbaanterrein de afstandsregel van 1,5 m. Op het ijs mag maximaal met 2 personen achter elkaar geschaatst worden. Dus geen treintjes van 3 of meer personen. Houd voldoende spreiding bij het aantrekken van de schaatsen. Neem zonodig een (plastic-) zak / tas  mee om je spullen in op te bergen en/of om op te gaan zitten bij het aantrekken van de  schaatsen.

Kantine
De kantine, incluisief de toiletten, is gesloten voor bezoekers. Er is helaas ook geen koek en zopie.
Betaling
Wij gaan voor maximaal contactloos betalen. Gaag je medewerking daaraan.
In-en uitgang
We trachten de ingang en uitgang zo goed mogelijk te scheiden. Volg in deze de borden.